Moderné krtkovanie kanalizácií.

Čistenie kanalizácie modernými postupmi, tzv. krtkovanie, je dnes už úplne bežné a v mnohých prípadoch dokonca aj nevyhnutné. Mnohé staršie budovy potrebujú renováciu svojich odpadových potrubí, ktoré neboli čistené celé roky. V minulosti vlastne ani neexistovali technologické postupy, ktoré by dôkladne dokázali renovovať vnútorne steny našich kanalizácií. Rôzne mechanické prípravky umožňovali spriechodnenie upchatého potrubia, no tento postup sa so súčasnými modernými technológiami nedá vôbec porovnávať.

inštalatér

Súčasné postupy na prečistenie kanalizácie nielen odstránia mechanické prekážky ako tomu bolo v minulosti, ale takmer dokonale prečistia aj steny potrubia od nánosov a usadenín. Práve rôzne lepkavé usadeniny postupne umenšujú prierez odpadových potrubí, takže zákonite musí dôjsť k ich upchatiu. A postup, akým je napríklad vysokotlakové čistenie, dokáže zo stien potrubia veľmi efektívne odstrániť nalepené nečistoty a usadeniny. Takto je potom prečistené potrubie takmer ako nové a môže dlhé roky bez problémov plniť svoju funkciu.

kanalizácia

No nielen vysokotlakové čistenie je dnes používané na opravu málo priechodných alebo upchatých potrubí. Niekedy sú v kanalizácii veľké mechanické nečistoty, ktoré silný prúd vody vysokotlakového čistenia nedokáže odstrániť. Patria sem napríklad kusy betónu po rôznych prerábkach bytov. Často sa totiž stáva, že remeselníci vylievajú zvyšky malty alebo iných betónových zmesí do WC, kde tieto hmoty vytvrdnú až v kanalizačnej prípojke. Vtedy nastupuje frézovanie vnútorných stien potrubia, ktoré je určené práve na takéto veľké mechanické prekážky. Takže ak máte záujem o krtkovanie cena ab-krtkovanie.sk vášho potrubia, môžete sa dozvedieť bližšie informácie na stránkach spoločnosti AB-krtkovanie. Následne privolaní odborníci priamo na mieste zvolia postup, ktorý je vhodný pre vaše odpadové potrubia.

Back To Top