Elektronika

Elektronika je vedný odbor, zaoberajúci sa štúdiom fyzikálnej podstaty javov v súvislosti s využitím elektrickej vodivosti v tuhej fáze, v plynoch a vo vákuu. Technický odbor ich využíva na navrhovanie, výrobu a využitie elektronických zariadení. Označenie pre elektronické zariadenia a prístroje je informačná elektronika, priemyselná, riadiaca alebo lekárska elektronika. Poznáme veľa druhov elektroniky. V bežnej…