Vývoj manažmentu počas rokov

Starovek

Už samotní Egypťania v treťom tisícročí pred naším letopočtom zistili, čo je potreba a ako prakticky pri stavbe pyramíd využiť efektívne plánovanie, organizovanie a kontrolovanie.
V starovekom Grécku aj Sokrates okolo roku 400 pred našim letopočtom diskutoval o praktikách a koncepciách manažmentu a o univerzite, kde by sa vyučoval manažment. Xenofort v podobnom čase zistil, že manažment je samostatný obor, pretože je veľmi obsiahly. Platón okolo roku 350 pred Kristom sa zaoberal aj samotnou špecializáciou práce.
Nakoniec, v Rímskej ríši učenci rozvinuli a definovali organizačnú štruktúru, ktorá však veľmi nepomáhala pri komunikácii a kontrole. Ale už zanedlho boli zapísané popisy práce a dokonca aj kvalifikačné požiadavky pre rôzne druhy prací.
 
projektový manažment.jpg

Stredovek

V stredoveku sa uplatňovala hlavne hierarchická organizačná štruktúra v správe štátu či krajiny, ale aj v cirkvi, keďže cirkevná organizácia bola založená na piatich stupňoch: farár, biskup, arcibiskup, kardinál a pápež.
Do teórie a praxe manažmentu prispelo hlavne Taliansko v oblasti kontroly, podvojného účtovníctva, účtovania nákladov, používania účtovného denníka a hlavnej knihy, účtovania nedokončenej výroby a podobne. Prispelo sa aj v oblasti foriem organizácie podnikov, kontroly morských plavieb, zameniteľnosti súčiastok, montážnych liniek, personálneho manažmentu, riadenie zásob a ich kontrola a podobne.
 

Novovek do začiatku 20. storočia

Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov teórií manažmentu sa stali Nicolo Machiavelli a anglický inovátor Owen.
V minulosti sa vyvinuli mnohé čiastkové poznatky o manažmente. Aj napriek tomu však až do začiatku minulého storočia neexistovala jedna ucelená teória, ktorá by vysvetľovala, čo vlastne manažment je. Rozvoj tejto teórie nastal až po druhej svetovej vojne.
 
manažet.jpg

Novovek od začiatku 20. storočia

V USA sa začal formovať manažment ako vedná disciplína už na prelome 19. a 20. storočia, pričom za túto udalosť mohla hlavne priemyselná revolúcia, ktorá predstavovala zavádzanie strojov do výroby. To umožnilo kombinovať deľbu práce so strojmi a začal sa objavovať dopyt po pracovníkoch, manažéroch, ktoré by sa vedeli postarať o takéto továrne a vedeli im zabezpečovať suroviny, pracovníkov, údržbu a podobne.

Back To Top