Predaj obchodného podielu v s.r.o.

Keď sa odhodláte prestať s podnikaním a nechcete už pokračovať vo vykonávaní vašej podnikateľskej činnosti, na výber máte niekoľko možností ako to urobiť. Prvou možnosťou je úplné zlikvidovanie danej spoločnosti, čo znamená, že firma prestane existovať a vymaže sa aj z Obchodného registra. Pokiaľ spoločnosť však nechcete vymazať, môžete ju predať, buď celkovým predajom všetkého obchodného majetku a podielu, alebo predajom iba určitej časti z tohto obchodného podielu. Ak sa rozhodnete iba pre predaj spoločnosti bez jej kompletného zrušenia, budete potrebovať k tomuto aktu urobiť niekoľko krokov.

Predaj obchodného podielu

Jedným z prvých krokov pri predaji obchodného podielu v s.r.o. je určenie osoby, na ktorú bude spoločnosť prevedená. Touto osobou môže byť pokojne niekto z terajších spoločníkov vo firme alebo to môže byť aj úplne neznáma osoba, ktorá vôbec doposiaľ v spoločnosti nevystupovala. Následne po vybratí budúceho majiteľa sa zvoláva Valné zhromaždenie, nakoľko je to jeden z najdôležitejších orgánov s.r.o. a prevod podielu musí byť ním schválený. Potvrdenie súhlasu od Valného zhromaždenia sa potom vpíše do zápisnice z tohto stretnutia, ktorej kópia je potom prikladaná k Návrhu na zapisovanie zmien v Obchodnom registri. Keď je spoločnosť založená iba jednou osobou, ktorá je tým pádom jej zakladateľom, namiesto zápisnice z Valného zhromaždenia dodáva vyhlásenie s jeho rozhodnutím o súhlase uskutočnenia prevodu.

Získanie obchodného podielu

Okrem zápisnice alebo vyhlásenia sa dodávajú k spomínanému návrhu aj ďalšie doklady, ktorými sú Zmluva o prevode obchodného podielu a potvrdenie so súhlasom o prevode od Správcu dane. Pokiaľ nastanú nejaké úpravy a zmeny v Spoločenskej zmluve alebo v Zakladateľskej listine, je treba dodať aj tie. Návrh spolu s príslušnými dodatkami za zasiela na okresný súd v mieste, kde sídli vybraná spoločnosť. Po doručení súhlasu od súdu sa realizuje nahlasovanie zmenených údajov v Obchodnom registri, čím sa napĺňa oficiálne prevod obchodného podielu. Po prevode však nasleduje ešte pár krokov, akými je nahlásenie zmien aj na Živnostenskom a Daňovom úrade, a ak boli predmetom prevodu aj zamestnanci, musia sa zmeny oznámiť aj Sociálnej poisťovni.

Back To Top