Finančná rezerva

Odborníci odporúčajú pri hospodárení s našimi financiami využívať systém 10:20:30:40. Čo to ale pre nás znamená?

prasátko
 
·         10% z nášho príjmu by sme si mali odložiť na tvorenie rezervy. Rezerva by mala pokrývať výdavky v hodnote 6 mesačných príjmov, na to, aby sme ju použili v núdzových prípadoch, ako je napr. výpadok príjmu, nečakané zdravotné ťažkosti, náhle zmeny životných situácii alebo rôzne havárie v domácnosti (vytopenie susedov, pokazenie sa chladničky…). Rezerva je u každého individuálna, závisí od výšky mesačného príjmu.
·         20% z nášho príjmu by malo slúžiť na tvorenie dlhodobého sporenia, vrátane sporenia na dôchodok.
·         30% z príjmu je maximálna hodnota výšky úverov, ktoré by sme mali mať. Tieto úvery sa dajú ľahko splatiť bez väčších ťažkosti a dalších úverov.
·         40% z príjmu (maximálne) by malo tvoriť peniaze na bežnú, každodennú potrebu – potraviny, oblečenie…
 

Ďalšie typy pre lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami

 
·         Základnú rezervu (10% z príjmu) je vhodné si ukladať na rýchlo dostupný finančný produkt s nízkym rizikom, ktorý by nám ale rovnako priniesol nejaký výnos v podobe menšieho úroku, ako sú napríklad vkladné knižky bez výpovednej lehoty alebo termínované vklady.
·         Ďalšiu rezervu do budúcna (20% z príjmu) je vhodné investovať do finančných produktov, ktoré by nám mohli priniesť aj vyšší zisk, no stále by mali nízku rizikovosť. To sú napríklad vkladné knižky s výpovednou lehotou, vklady s výpovednou lehotou, dlhopisy, akcie, podielové listy…
·         Výhodná je taktiež investícia do nehnuteľností, ktoré sa dajú v prípade núdze predať za rovnaký, ak nie vyšší peniaz, než za aký sme nehnuteľnosť kúpili.
·         Pri potrebe ďalšieho poradenstva je vhodné sa obrátiť na finančných poradcov, ktorí musia neskúsenými zákazníkom vysvetliť a pomôcť so všetkým čo potrebujú.

peníze
 
Orientovať sa v našich financiách nie je nič zložité, no treba mať prehľad. Preto je ďalšou dobrou radou aj zapisovanie si, alebo vedenie si záznamov o tom, v akých výškach sa pohybujú naše výdavky a ustáliť sa na nejaký pravidelný rytmus aj sporenia, ale aj výdavkov.

Back To Top