Chcete začať podnikať? Pomôžeme vám v tom, či je vhodnejšia živnosť alebo s.r.o.

Založenie podnikania

V prípade, že chcete založiť s.r.o. je nutné byť trpezlivý v oblasti financií aj vybavovania dokumentov. Neminie vás byrokracia, ktorá je pre mnohých podnikateľov hotovou pohromou. Ak chcete založiť s.r.o. je taktiež potrebný vklad 5000 eur a navyše, súdny poplatok vás vyjde na vyše 300 eur a to nie je všetko.
Živnosť, ako forma podnikania je o čosi jednoduchšia ako zakladanie s.r.o.. Počiatočný vklad sa pohybuje okolo 5 eur. Živnosť spoločne s ostatnými náležitosťami vybavíte okamžite na mieste a s podnikaním začínate ihneď.

tým

Ručenie

Keď hovoríme o s.r.o., tak z hľadiska ručenia, ručíte za záväzok obmedzene, čiže vo výške samotného vkladu. Táto forma podnikania je bezpečnejšia, pretože v momente, keď vaše podnikateľské ambície nevyjdú, tak sa nemusíte strachovať o svoj alebo rodinný majetok.
V prípade živnosti je to inak. Ručíte celým majetkom, ktorý patrí vám alebo rodine. Ak si nebudete plniť všetky záväzky, tak exekútori vás môžu obrať o váš majetok, a to do ľubovoľnej výšky.

Platenie odvodov    

V prípade, že v s.r.o. vystupujete ako samostatný spoločník alebo konateľ a nenárokujete si za túto službu nijakú odmenu, tak nie ste povinný zaplatiť odvody sociálnej poisťovni.
Živnosť je oproti s.r.o. rozdielna v tom, že v prvom roku nie ste povinný platiť odvody sociálnej poisťovni, no po uplynutí prvého roku ste povinný zaplatiť odvody v minimálnej výške. Nevýhodou je to, že čím vyššie máte obraty, tým vyššie odvody musíte zaplatiť.

busines

Účtovné záležitosti

S.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Takýto druh účtovníctva je potrebné zabezpečiť externou firmou, pretože k vedeniu podvojného účtovníctva je nutné disponovať istými znalosťami.
Podnikanie na živnosť nie je viazané tým, aby si viedlo podvojné účtovníctvo. Stačí, ak vediete jednoduché účtovníctvo, ktoré zvládne každý. Keď ste rozhodnutý si uplatniť paušálne výdavky, tak v takomto prípade vám odpadá možnosť mať zabezpečené účtovníctvo.

Back To Top