Počítačová myš- neodmysliteľný doplnok a jeho história

Počítačovú myš dnes berieme ako samozrejmý doplnok k operovaniu s počítačom, pričom mnoho ľudí by bez nej asi zostalo v pomykove a nespustili by ani internetový prehľadávač. Operačný systém by sa síce v prípade núdze dal ovládať i bez myši, ale je skôr, vlastne viditeľne kompatibilný pre ovládanie myšou. No nebolo tomu vždy tak, niekedy sa počítače operovali len zadávaním príkazov formou klávesnice a niekto si možno ešte pamätá, že MS DOS bol už síce s myškou kompatibilný, ale manipulovať s ním sa dalo kľudne i bez tejto pomôcky. Príchodom OS Windows je to ale takmer nemysliteľné.

myeš

Tento doplnok začala oficiálne k svojim počítačom baliť firma Xerox, ktorá okrem predaja počítačov vytvorila grafické rozhranie, softvér, či operačný systém. Práve operačný systém tejto firmy sa stal prelomový, nakoľko to bol prvý systém, aký miesto nudného textu používal ikonky a tkzv. chrobáka, čo dnes nazývame kurzorom a teda bol ideálnym k využitiu myšky. Vravíme o 70- tych rokoch minulého storočia a  táto pomôcka mala predsa len trochu inú podobu, hlavne oproti tej dnešnej. Miesto pekne tvarovaného dizajnu ste v ruke drželi akokeby ťažkú tehlu. Tehla je výstižné porovnanie, nakoľko aj jej tvar bol podobný.

Zrejme ale viete, že v tomto odbodí sa tlačil do povedomia jediný kráľ technológií, Steve Jobs a jeho Apple. Nápad s operačným systémom v grafickej podobe na štýl ikoniek a kurzora, či v tej dobe „chrobáka“ doslova odpozeral, kedy šiel do Xeroxu so svojim tímom na „exkurziu“.

pracovní plocha

•         Spomenutá firma Xerox bola skutočne pokroková a talentovaná, no nevedeli svoje znalosti predať tak, ako Steve Jobs.
Ten systém spolu s myškou odpozerá a vyrobí veľmi populárny a dnes už legendárny počítač Macintosh. Práve ikonky a myška, či skôr tehla s káblikom sa stali prelomovými. Podoba počítačovej myši sa čoraz viac inovuje, takisto ako trh s počítačmi. Je ale zaujímavé postrehnúť, že práve tento doplnok prežil až dodnes, vlastne ako som naznačil na začiatku, dnes je neodmysliteľným doplnkom pre mnohé kancelárie, ale aj ľudí v domácnosti.

Back To Top